Giới thiệu chung xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa

Xã Kiên Đài là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Chiêm Hóa, giao thông đi lại khó khăn, địa hình đồi núi phức tạp; xã cách trung tâm huyện 28km về phía Bắc, với tổng diện tích đất tự nhiên 7.509,52 ha; trong đó: Đất nông nghiệp: 7.247,82 ha; đất phi nông nghiệp: 129,14 ha; đất chưa sử dụng: 132,36ha.

Toàn xã có 11 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 95%; số hộ nghèo trên địa bàn theo chuẩn nghèo đa chiều: 44 hộ, chiếm tỷ lệ 5,4 %; số hộ cận nghèo 44 hộ, chiếm tỷ lệ 5,4%; số hộ nghèo là dân tộc thiểu số 44 hộ, chiếm tỷ lệ 44 %; số hộ cận nghèo dân tộc thiểu số 100 hộ, chiếm tỷ lệ 12,35%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 37,230 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo qua rà soát tại thời điểm tháng 9/2021 là 5,4%.