Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kiên Đài lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

  • Các đồng chí lãnh đạo huyện cùng BCH Đảng bộ xã Kiên Đài lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

  • Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã Kiên Đài lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

  • Đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy Hà Đức Tập tặng quà chúc mừng Đại hội.

  • Đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy Hà Đức Tập phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

  • Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

  • Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Kiên Đài lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

  • Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kiên Đài lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.