Người giúp Nà Chám giữ gìn bản sắc dân tộc

Chị Triệu Thị Vân, sinh năm 1991, dân tộc Dao Tiền, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nà Chám, xã Kiên Đài (Chiêm Hóa) là cá nhân trẻ điển hình tiêu biểu của huyện Chiêm Hóa trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.