Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chiêm Hóa hành trình về nguồn

Vừa qua, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hành trình về nguồn tại xã Kiên Đài.

Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa thăm Bia di tích lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam tại thôn thôn Làng Khây 1, xã Kiên Đài.

Đoàn đã đến dâng hoa tại Bia di tích lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam tại thôn Nà Bó (nay là thôn Làng Khây 1). Hơn 70 năm về trước, vào những năm 1950 – 1952, để chuẩn bị phục vụ cho chiến dịch Biên giới, tiếp tục kháng chiến trong điều kiện mới và chuẩn bị tổ chức Đại hội II của Đảng, các cơ quan trung ương Đảng, Chính phủ, Mặt trận đã di chuyển đến xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa. Tháng 1 năm 1950, cơ quan Tổng bộ Việt Minh do đồng chí Hoàng Quốc Việt - Thường vụ Trung ương Đảng, Bí thư Tổng bộ Việt Minh đã chuyển đến làm việc tại thôn Làng Khây 1, xã Kiên Đài. Từ ngày 03 đến ngày 07/03 năm 1951 Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh - Hội Liên Việt đã được tổ chức và hoàn thành, thống nhất hai tổ chức Mặt trận Việt Minh - Hội Liên Việt thành một Mặt trận dân tộc thống nhất, gọi tắt là Mặt trận Liên Việt. Tại nơi đây, Mặt trận Liên Việt đã thực hiện đường lối của Đảng, giương cao ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc, với phương châm vận động, xây dựng và củng cố tổ chức trong công nhân, nông dân, trí thức, dân tộc thiểu số, tôn giáo và ngoại kiều; tập hợp, vận động các liên minh, các đảng phái, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân cùng đoàn kết đứng lên tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Với ý nghĩa đó, năm 2012, Bia di tích lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã được Nhà nước đầu tư, xây dựng; đến tháng 5/2014, công trình được hoàn thành. Đây là niềm vinh dự, tự hào của đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Kiên Đài,  là “”địa chỉ đỏ” để cán bộ làm công tác mặt trận các cấp về nguồn, từ đó tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, làm tốt công tác mặt trận trong thời kỳ mới.

Cùng với chương trình về nguồn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa phối hợp với Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã Kiên Đài tổ chức buổi gặp mặt tọa đàm, nghe báo cáo tinh hình phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh, xây dựng nông thôn mới năm 2020 của xã; nghe giới thiệu về lịch sử ra đời bia di tích Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và tình hình hoạt động của MTTQ xã năm 2020; thăm một số hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở từ nguồn tài trợ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và thăm quan một số hộ gia đình chăn nuôi bò sinh sản được hỗ trợ từ Dự án sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Kiên Đài./.

Tin cùng chuyên mục