Kiên Đài tích cực chuẩn bị cho ngày hội lớn

Trong những ngày này, cùng với các địa phương trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện vùng cao Chiêm Hóa đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh với mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân. Ghi nhận của phóng viên Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Chiêm Hóa tại xã Kiên Đài.

Những ngày này, tiếng loa truyền thanh trên hệ thống FM đã trở lên quen thuộc đối với người dân xã Kiên Đài bởi ngoài các chương trình phát thanh tin tức của địa phương, của huyện, tỉnh người dân còn được nghe tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hiệu quả tuyên truyền phát thanh của xã trên hệ thống loa đem lại rất lớn bởi người dân, đặc biệt là các cử tri đều có thể nghe được trong khi đang lao động, sản xuất, hay công tác. Hầu hết người dân đều đã nhận thức được ý nghĩa và trách nhiệm của mình, háo hức chờ đến ngày bỏ phiếu. Anh Ma Văn Quân, công chức văn hóa- xã hội xã Kiên Đài chia sẻ: Trước đây mỗi ngày xã chỉ thực hiện phát 1 chương trình phát thanh nhưng những ngày gần đây đã tăng thời lượng phát sóng lên 2 buổi trên ngày chủ yếu tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, ngoài việc thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại nhà văn hóa thôn, bản; xã Kiên Đài còn thực hiện đa dạng hóa hình thức tuyên truyền qua hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, trực tiếp đến các hộ dân trao đổi, thông tin về cuộc bầu cử;  giúp cho người dân dễ hiểu và nhận thức, ý thức được quyền, trách nhiệm của mình tham gia cuộc bầu cử.

Anh Ma Văn Quân, công chức văn hóa- xã hội xã Kiên Đài thực hiện chương trình phát thanh tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 Để cuộc bầu cử diến ra đúng luật đạt kết quả cao nhất, ngoài công tác hiệp thương lựa chọn người ứng cử đảm bảo cơ cấu thành phần số lượng và tiêu chuẩn . UBMTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động để mọi người dân, nhất là cử tri hiểu rõ vị trí tầm quan trọng cuả Quốc hội và của HĐND cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, để lựa chọn giới thiệu và bầu được những người xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước, công tác hội nghị hiệp thương lần 2 đã được UB MTTQ tiến hành theo đúng quy định để thoả thuận về cơ cấu thành phần và số lượng ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. xã  Kiên Đài có 38 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026. 01 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Với tổng số 11 khu vực bỏ phiếu/11 thôn bản, 2.970 cử tri. Chất lượng đại biểu HĐND được chọn lọc kỹ lưỡng, là những người có đức, có tài và có uy tín. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử ở xã vùng cao Kiên Đài đang được tiến hành đảm bảo đúng với kế hoạch, nội dung, quy trình, trình tự thời gian theo hướng lượng khu vực bỏ phiếu đã được UBND huyện phê chuẩn; Tích cực đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; nhất là giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo có liên quan đến bầu cử; triển khai phương án đảm bảo an ninh, trật tự; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ tốt nhất cho bầu cử để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực sự là ngày hội của toàn dân.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị xã đến thôn bản cùng sự quyết tâm cao, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Kiên Đài nói riêng, huyện Chiêm Hóa nói chung sẽ diễn ra thành công, an toàn hiệu quả, thực sự là ngày hội của toàn dân; thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền do nhân dân làm chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2015 đã đề ra.   

Tin cùng chuyên mục