Xã Kiên Đài tổ chức hội nghị triển khai thực hiện mô hình tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nhựa

Ngày 12/8, Ủy ban MTTQ xã Kiên Đài đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện mô hình tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nhựa giai đoạn 2020 – 2025, hưởng ứng phong trào “Chiêm Hóa chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” , trong đó lấy thôn Khun Cúc làm điểm trước khi triển khai ra diện rộng trên địa bàn.

Các thôn ký cam kết triển khai thực hiện mô hình tự quản  về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nhựa.

Chỉ trong một buổi sáng ra quân, trên 1km đoạn đường thôn Khun Cúc đã được các đại biểu dự hội nghị thu gom, phân loại từng loại rác thải để vận chuyển đến nơi quy định. Đây là đoạn đường tập trung đông dân cư, các dịch vụ hàng quán nên số lượng rác thải nhiều, đặc biệt là rác thải nhựa, túi nilon sử dụng một lần…gây mất mỹ quan và ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường cũng như chất lượng cuộc sống của nhân dân. Theo kế hoạch,  xã vận động mỗi hộ gia đình có 02 thùng đựng rác thải, trong đó 01 thùng đựng rác hữu cơ, 01 thùng đựng rác vô cơ; Ban công tác Mặt trận KDC phối hợp với các tổ chức đoàn thể thôn tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trên địa bàn tự xử lý bằng các hình thức tự đào hố chôn chứa rác thải hữu cơ để ủ thành phấn bón, đảm bảo vệ sinh môi trường. Phấn đấu đến năm 2025 có 95% số hộ gia đình trên địa bàn xã thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình.

Người dân tham gia thu gom rác thải trên địa bàn.

Việc tổ chức hộ nghị là một trong những hoạt động thiêt thực của MTTQ xã Kiên Đài nhằm phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do rác thải và chất thải nhựa trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; từng bước giảm thiểu và tiến tới không còn sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng 1 lần trong các cơ sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ và trong sinh hoạt của nhân dân. Tích cực hưởng ứng phong trào “Chiêm Hóa chung tuy xử lý rác thải nhựa”, với sự tham gia của cộng đồng trong việc thu gom, phân loại rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa dùng 1 lần và bao bì, túi nilon khó phân hủy đến nơi quản lý, tái chế theo quy định; xác đinh nhiệm vụ trọng tâm trong học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Dân vận khéo” của MTTQ xã.

Tin cùng chuyên mục