Trên 72 ha lúa xuân trên địa bàn huyện bị nhiễm bệnh đạo ôn

Theo báo cáo của Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện, tình hình sâu bệnh hại trên địa bàn huyện đang phát sinh lây lan nhanh, nhất là bệnh đạo ôn trên cây lúa, tỷ lệ hại từ 3 - 5 % số lá, gây hại chủ yếu trên các giống như Nếp, TBR 225, BC 15...với tổng diện tích nhiễm trên địa bàn huyện đến thời điểm này là trên 72 ha. Trong đó diện tích nhiễm nặng gần 3ha tập trung ở một số xã như: Trung Hà, Hà Lang, Kim Bình, Kiên Đài...

Người dân phun thuốc trừ bệnh cây lúa xuân tại xã Kim Bình.

 Để hạn chế mức thấp nhất sự lây lan của dịch hại và bảo vệ diện tích, sản lượng cây trồng, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, phát hiện bệnh đạo ôn trên lúa sớm để hướng dẫn nhân dân cách nhận biết và phòng trừ. Chỉ đạo cán bộ phụ trách Nông lâm nghiệp thường xuyên xuống cơ sở, khi phát hiện ruộng bị nhiễm đạo ôn cần khoanh vùng ngay và tiến hành cùng nhân dân cách phun, phòng trừ hiệu quả nhất. Ngoài ra, hiện nay trên một số xã diện tích lúa cũng đã xuất hiện chuột gây hại, bệnh bạc lá, đốm lá, bệnh khô vằn ....do vậy nhân dân cần thường xuyên thăm đồng chủ động các biện pháp phòng trừ hiệu quả nhất./.

Tin cùng chuyên mục