Hội Nông dân huyện Chiêm Hóa phát huy vai trò vận động nông dân thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới

Trong nhiều năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân huyện Chiêm Hóa có nhiều chuyển biến tích cực, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo trong nông thôn. Trong đó, phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được thực hiện rộng rãi, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Hiện nay, Hội Nông dân huyện Chiêm Hóa có trên 20.850 hội viên. Thời gian qua, tổ chức Hội đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của hội viên, nông dân trong tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vận động cán bộ, hội viên nông dân chung tay, góp sức, ủng hộ vật chất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức tốt các hoạt động kết nối, tiêu thụ sản phẩm cho hội viên nông dân. Hội đã duy trì hoạt động 02 HTX do Hội Nông dân phối hợp thành lập và 22 tổ hợp tác, 02 chi Hội nông dân nghề nghiệp, 23 Tổ hội nông dân nghề nghiệp trên địa bàn; hướng dẫn các HTX, Tổ hợp tác, Chi hội, Tổ hội nông dân nghề nghiệp lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh liên kết chuỗi giá trị, sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương.

Hội nông dân huyện và nhiều tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, cá nhân, nhóm thiện nguyện đến thu mua, hỗ trợ nông dân tiêu thu nông sản.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện tiếp tục quản lý, sử dụng có hiệu quả trên 4,3 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, cho 136 hộ hội viên vay để thực hiện 17 dự án chăn nuôi tại 17 xã. Thực hiện ủy thác với Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ 134,3 tỷ đồng với 3.654 thành viên/109 tổ TK&VV/24 cơ sở Hội. Phối hợp với Agribank chi nhánh huyện Chiêm Hóa duy trì hoạt động 114 tổ liên kết vay vốn, với 3.884 thành viên, tổng dư nợ trên 243,6 tỷ đồng. Phối hợp giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương thực hiện Dự án “Chăn nuôi cá”; Dự án “Chăn nuôi trâu sinh sản kết hợp cày kéo”; giải ngân thực hiện 08 Dự án Chăn nuôi trâu sinh sản kết hợp cày kéo, dự án Chăn nuôi lợn ...có hiệu quả. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội nông dân từ huyện đến cơ sở đã  tuyên truyền đến hội viên nông dân và nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí NTM.  Kết quả đã xây dựng mới 31 hầm bể biogas, 603 công trình nhà tiêu và chuồng trại chăn nuôi. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở Hội tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tham gia đóng góp được 242 triệu đồng, ủng hộ 5.575 ngày công lao động tu sửa đường giao thông và làm đường bê tông nội đồng; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội....góp phần tích cực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, các cấp hội Nông dân trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; tích cực vận động nông dân thi đua lao động sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị kinh tế...Đồng thời tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là cầu nối, chỗ dựa vững chắc cho nông dân trên địa bàn huyện đoàn kết, tiếp tục góp sức tạo nguồn lực kinh tế cơ bản, bền vững cho huyện trên con đường phát triển, xây dựng nông thôn mới./.

Tin cùng chuyên mục