Chiêm Hóa: Nhiều doanh nghiệp vượt khó thành công

Đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện Chiêm Hóa vừa gồng mình duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động, vừa đồng hành sẻ chia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và xã hội để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hóa có 67 cán bộ và người lao động, trong đó có 35 lao động trực tiếp sản xuất với 13 đội sản xuất đóng trên địa bàn 14 xã, thị trấn của huyện Chiêm Hóa. Với nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo cùng tập thể CBCNV, những năm qua Công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hóa đều hoàn thành tốt nghiệm vụ trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng; sản xuất đồ gỗ xây dựng, hoạt động dịch vụ lâm nghiệp, tư vấn quản lý dự án… chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt so với kế hoạch đề ra; góp phần bảo tồn nguồn vốn, đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập và các chế độ cho người lao động. Mặc dù trong 09 tháng đầu năm 2020 thị trường gần như đóng băng, giá gỗ xuống thấp nhất từ trước tới giờ, không thể vận chuyển và không có đầu ra do ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 nhưng đến những tháng cuối năm tình hình tổng doanh thu của Công ty đạt trên 11,480 triệu đồng; nộp ngân sách hơn 175 triệu đồng; giải quyết việc làm cho 67 lao động. Tính riêng trong 09 tháng đầu năm 2021 doanh thu trên 11 tỷ đồng, mức thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 8 triệu đồng/ người/ năm. Ngoài ra, công ty còn tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn hộ dân trong huyện với hình thức liên doanh, liên kết trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng từ đó người dân tin tưởng và gắn bó hơn với đơn vị. 

Công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hóa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh đảm bảo thu nhập cho công nhân.

Công ty TNHH Một thành viên Hà Đức – huyện Chiêm Hóa đã hoạt động hơn 8 năm trong lĩnh vực kinh tế xây dựng nhà các loại, sản xuất các cấu kiện kim loại, xây dựng công trình đường bộ, xây dựng công trình công ích, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hệ thống điện, cấp, thoát nước; hoàn thiện công trình xây dựng;... Trong năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 nhưng Công ty vẫn luôn đứng vững trên thị trường, đảm bảo doanh thu cũng như đời sống của người lao động, ddoognf thời Công ty cũng tham gia tích cực trong công tác từ thiện, an sinh, tham gia xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ công tác phòng, choogns dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

Công ty TNHH Một thành viên Hà Đức hỗ trợ tiền xây dựng NTM tại xã Kiên Đài.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 hội doanh nghiệp huyện Chiêm Hóa đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của huyện, các hội viên doanh nghiệp cũng tham gia vào các chương trình từ thiện xã hội, an sinh xã hội của địa phương góp phần hoàn thành những  mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Chúng ta hy vọng với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, sự vào cuộc trách nhiệm từ các bộ, ngành, địa phương, cùng với ý chí vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, dịch Covid-19 sẽ sớm bị đẩy lùi, hoạt động sản xuất kinh doanh nhanh chóng được hồi phục…   

Tin cùng chuyên mục