Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Chiêm Hóa khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị tại xã kiên Đài

Ngày 04/8, tại xã Kiên Đài, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Chiêm Hóa đã tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận Chính trị, lớp thứ 3 năm 2020 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ các xã: Kiên Đài, Bình Phú, Phú Bình. Dự khai giảng có đồng chí Quan Văn Duyên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện.

Khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị tại xã kiên Đài.

Trong thời gian học 30 ngày, các học viên sẽ được học tập và nghiên cứu chương trình Sơ cấp lý luận chính trị gồm 18 bài do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn; chuyên đề lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. Thông qua chương trình học tập sẽ giúp cho các học viên hiểu, nắm được những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; về nâng cao vai trò lãnh đạo và tăng cương sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; về nhiệm vụ của người đảng viên gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cương xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chính Minh và một số chuyên đề bổ trợ.

Kết thúc chương trình học tập, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và cấp Bằng Sơ cấp lý luận Chính trị./.

Tin cùng chuyên mục