Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kiên Đài lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong hai ngày 29-30/5/2020 Đảng bộ xã Kiên Đài đã tổ chức thành công đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hà Đức Tập, Phó bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy; tổ công tác Huyện ủy; Đại biểu các Ban Đảng Huyện ủy, lãnh đạo 1 số cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Cùng 109 đại biểu thay mặt cho 209 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kiên Đài lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Kiên Đài đã phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, phát huy nội lực, tạo được sự chuyển biến tích cực trên một tất cả các lĩnh vực. Về phát triển nông lâm nghiệp xã Kiên Đài tích cực chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, tăng cường thâm canh, sử dụng các giống cây trồng năng suất cao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng; nâng hệ số sử dụng đạt 2,75 lần. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, khuyến khích mở rộng quy mô chăn nuôi theo mô hình chăn nuôi trang trại nhất là chăn nuôi gia súc, gia cầm, từng bước nâng dần tỷ trọng ngành chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp. Công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng, quản lý sử dụng đất lâm nghiệp được thực hiện theo đúng các quy định.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Kiên Đài lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp giáo dục ở các bậc học. Chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng được nâng lên, tỷ lệ học sinh lên lớp hằng năm đạt 99%, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Chất lượng hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao được nâng lên. Hằng năm tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt trên 80%, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt trên 90%. Tỷ lệ hộ nghèo của xã 534 hộ (năm 2016) chiếm 68,2 % xuống còn 254 hộ (năm 2020) chiếm 31,7 % tỷ lệ giảm bình quân đạt 8,8%/năm so với nghị quyết đề ra. Quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Công tác xây dựng đảng, cải cách hành chính và hệ thống chính trị được nâng cao; đoàn kết trong đảng, trong nhân dân được tăng cường;  trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 57 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 209 đảng viên chiếm tỷ lệ 5,97% dân số, các chi bộ thực hiện tốt quy chế làm việc, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức làm việc đúng hướng dẫn của cấp trên. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị và các văn bản các cấp. Tiếp tục triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình, quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt. Kết quả phân loại chất lượng đảng viên hàng năm có từ 75% đảng viên hoàn  thành tốt nhiệm vụ, có trên 70% chi bộ hoàn thành  tốt nhiệm vụ trở lên.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Kiên Đài nhiệm kỳ 2020 - 2025 với phương châm: “Đoàn kết- kỷ cương- năng động- sáng tạo- phát triển”. Đại hội đã đề ra 16 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực để phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa – giáo dục – y tế, giữ vững quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thông chính trị. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kiên Đài, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng xác định 3 chương trình trọng tâm gồm: Đại hội đề ra mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2025: Tập trung phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, tiếp tục thực hiện chương trình “ mỗi xã một sản phẩm” gắn với thị trường tiêu thụ, phát triển một số cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, mang tính hang hóa tập trung trên địa bàn. Tập trung đẩy lùi các tệ nạn xã hội trên địa bàn, nhất là tệ nạn ma túy , phấn đấu đưa xã Kiên Đài ra khỏi  địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy Hà Đức Tập phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy Hà Đức Tập tặng quà chúc mừng Đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy Hà Đức Tập đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ xã Kiên Đài đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ mới xã phát huy và khai thác tốt hơn nữa tiềm năng thế mạnh của xã về sản xuất nông lâm nghiệp, chuyển  đổi mạnh mẽ sang sản xuất hang hóa; tiếp tục  quan tâm đén phát triển  văn hóa- xã hội cải thiện đời sống nhân dân, làm tốt công tác giảm nghèo; Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn về đất đai, hành lang an toàn giao thong, công tác quản lý, bảo vệ rừng; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đổi mới mạnh mẽ tác phong làm việc của cán bộ, công chức, chủ động dám nghĩ dám làm, xây dựng xã nhà ngày càng phát triển.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã Kiên Đài lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí lãnh đạo huyện cùng BCH Đảng bộ xã Kiên Đài lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Với tinh thần trách nhiệm, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kiên Đài, nhiệm kỳ 2020-2015 đã thành công tốt đẹp, đại hội đã bầu 15 đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Lý Trung Dũng tiếp tục tái cử giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Kiên Đài nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội cấp trên./. 

Tin cùng chuyên mục