Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Kiên Đài năm 2020

Ngày 22/9, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Chiêm Hóa đã chỉ đạo xã Kiên Đài thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2020. Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Quan Văn Duyên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Nguyễn Thế Hưng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo diễn tập huyện, các đại biểu và các thành viên trong khung diễn tập xã Kiên Đài.

 

Lực lượng Công an xã diễn tập đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kiên Đài là xã nằm ở phía Đông của huyện, có vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận phòng thủ của huyện. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng Anh hùng, những năm qua, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực; trong đó thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố và phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ địa phương trong tình hình mới.         

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Kiên Đài gồm 4 nội dung. Nội dung 1: Lực lượng vũ trang xã nhận mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, công an lên báo động sẵn sàng chiến đấu; nhận chỉ thị, thông báo của trên chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Nội dung 2: Kỳ họp bất thường của HĐND xã chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên toàn bộ; chuyển xã vào tình trạng chiến tranh. Nội dung 3: Hội nghị Đảng ủy xã thông qua Kế hoạch chiến đấu phòng thủ, kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị. Nội dung 4: Hội nghị UBND xã xử trí tình huống đánh địch tiến công vào địa bàn xã.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2020 có nhiều nội dung đổi mới so với nhiều năm trước. Trong đó, các xã thực hiện chỉ diễn tập chiến đấu phòng thủ phần cơ chế; Ban Chỉ đạo diễn tập huyện chỉ đạo các xã diễn tập đủ các nội dung song mỗi xã chỉ tập trung một đến hai nội dung của từng giai đoạn, tránh tình trạng trùng lặp ở mỗi địa phương tùy thuộc vào tình hình thực tế. Bên cạnh đó, nội dung 4 trong diễn tập chiến đấu phòng thủ “Hội nghị UBND xã xử trí tình huống đánh địch tiến công vào địa bàn xã” là nội dung mới được Ban Chỉ đạo chỉ đạo diễn tập tại xã Kiên Đài.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Kiên Đài năm 2020 nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; quản lý, điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và chuyển địa phương sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.

Đánh giá cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Kiên Đài năm 2020, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện biểu dương kết quả các đồng chí trong khung diễn tập xã đạt được. Mặc dù điều kiện cơ sở vất chất còn nhiều khó khăn song Đảng ủy, HĐND xã đã tổ chức quán triệt nghiêm túc kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ của Ban Chỉ đạo diễn tập huyện; xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các bước thực hành diễn tập; nội dung cuộc diễn tập được tiến hành đúng theo chương trình quy định; các đồng chí chủ trì đã thể hiện tốt phương pháp, tác phong duy trì và điều hành hội nghị, nội dung diễn cụ thể, rõ ràng theo đúng kế hoạch được xác định. Đồng thời cuộc diễn tập đã thể hiện đúng cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm tham mưu, trong đó Quân sự, Công an là nòng cốt. Nội dung diễn tập đúng ý định và đã được vận dụng linh hoạt sát với tình hình thực tế của địa phương. Các thành phần tham gia diễn tập thể hiện tinh thần trách nhiệm, tác phong nghiêm túc, khẩn trương, phù hợp với tình trạng khẩn cấp và tình trạng chiến tranh tại địa phương. Kết quả, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện đánh giá xã Kiên Đài đã hoàn thành nhiệm vụ diễn tập năm 2020, đạt loại giỏi với 8,5 điểm./.

Tin cùng chuyên mục