Giao nhận Bò sinh sản thực hiện Dự án tạo sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo tại xã Kiên Đài

Ngày 21/10, Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang phối hợp với xã Kiên Đài tổ chức giao nhận bò cái sinh sản, hướng dẫn chăn nuôi bò thực hiện dự án tạo sinh kế cho 26 hộ nghèo, cận nghèo của xã. Dự buổi bàn giao có các đồng chí: Đỗ Minh Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hà Thị Minh Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo MTTQ huyện, Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy; Hợp tác xã công nghệ cao Tiến Thành; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ; các tổ chức chính trị - xã hội Kiên Đài cùng các hộ gia đình tham gia dự án.

Các đại biểu và đông đảo nhân dân dự buổi bàn giao thực hiện Dự án tại xã Kiên Đài.

Tại buổi bàn giao, 26 con bò cái giống sinh sản được trao cho 26 hộ nghèo, cận nghèo của xã Kiên Đài, trị giá mỗi con bò cái giống trên 15 triệu đồng. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; tỉnh Tuyên Quang được hỗ trợ vốn vay không lãi và thu hồi vốn một phần để luân chuyển triển khai mô hình tiếp theo sau khi kết thúc dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn. Các hộ gia đình nhận bò nuôi trong 3 năm không tính lãi xuất, sau 3 năm chăn nuôi, hộ nghèo sẽ trả 50%, hộ cận nghèo 60% giá trị của nguồn vốn. Các hộ tham gia dự án là hộ nghèo, cận nghèo được nhân dân các thôn nhất trí, có đủ điều kiện để tham gia thực hiện dự án (có chuồng trại chăn nuôi theo quy định, có diện tích trồng cỏ, có người chăn nuôi, có nguồn vốn đối ứng và khả năng thu hồi vốn vay theo quy định của dự án...)

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trực tiếp trao bò đến từng hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng Dự án.

Gia đình anh Hứa Văn Dương, thôn Làng Đài 1 rất phấn khởi khi là một trong 26 hộ tham gia dự án nhận Bò. Gia đình anh có 4 nhân khẩu, kinh tế gia đình chủ yếu là làm nông nghiệp, thu nhập thấp, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, khi dự án triển khai anh đã đăng ký tham gia. Với nguồn vốn hỗ trợ trị giá trên 01 con bò 15 triệu đồng, gia đình anh đã quyết định đối ứng thêm 25 triệu để nhận một cặp bò sinh sản. Gia đình anh sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt để cặp bò sinh sản, phát triển, góp phần nâng cao thu nhập,  vươn lên thoát nghèo.

Anh Ma Văn Tôn, Chủ tịch UBND xã Kiên Đài cho biết, để đàn bò phát huy hiệu quả, xã sẽ thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, nhân dân kiểm tra, theo dõi các hộ thực hiện dự án. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn cho các hộ về kỹ thuật chăn nuôi và phương pháp phòng chống một số bệnh trong chăn nuôi bò sinh sản; hướng dẫn chăm sóc đàn bò sinh trưởng, phát triển tốt, đảm bảo dự án đạt hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

Triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện dự án sẽ là nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Kiên Đài tiếp cận nguồn vốn vay không tính lãi để chăn nuôi bò cái sinh sản, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời tạo sự thống nhất, đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của chính quyền, tổ chức thực hiện của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững cũng như mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã./.

Tin cùng chuyên mục