Kiên Đài tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm các mô hình kinh tế tại xã Nông thôn mới Tân Thịnh

Ngày 24/5, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chiêm Hóa đã phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Kiên Đài tổ chức cho cán bộ và nhân dân xã Kiên Đài đã đến thăm quan, học tập kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Thịnh, Phúc Thịnh.

Thăm quan mô hình nuôi trâu bò vỗ béo đệm lót sinh học và trồng cỏ Packchong tại xã Phúc Thịnh.

Tại xã Phúc Thịnh Đoàn cán bộ, bí thư chi bộ, trưởng các thôn bản và các hộ gia đình chăn nuôi trên địa bàn xã Kiên Đài đã đến thăm mô hình Hợp tác xã Minh Hoàng, tại thôn Hòa Đa, xã Phúc Thịnh. Các đại biểu đã được tham quan mô hình nuôi trâu bò vỗ béo kết hợp đệm lót sinh học, học tập về cách thức làm chuồng trại chăn nuôi, chế biến ngô thức ăn sinh khối.

Tiếp đó, Đoàn đã đến thăm các mô hình tại xã Tân Thịnh, thăm mô hình chăn nuôi trâu vỗ béo của hộ ông Ma Văn Kết, thôn An Phong, mô hình nuôi bò 3B của gia đình anh Hoàng Khắc Hào, thôn Phúc An; thăm mô hình nuôi lợn thương phẩm và trồng cây dưa chuột xuất khẩu tại thôn Phúc Linh. Đây là nhưng mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở Tân Thịnh. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các mô hình kinh tế này đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo động lực cho nhiều hộ dân trên địa bàn xã Tân Thịnh học tập, nhân rộng và thực hiện có hiệu quả, tạo ra nội lực quan trọng để xã Tân Thịnh đạt tiêu chí thu nhập. Trong quá trình đi tham quan, học tập, Đoàn xã Kiên Đài đã đáng giá rất cao về hiệu quả kinh tế từ các mô hình ở Tân Thịnh. Đặc biệt từ việc được thấy tận mắt các mô hình, được trao đổi trực tiếp với các hộ chăn nuôi với nhiều mô hình, cách thức, cách làm khác nhau sẽ là kinh nghiệm tích lũy quan trọng để Đoàn cán bộ và các hộ chăn nuôi ở xã Kiên Đài học tập về nhân rộng, phát triển, mở ra hướng đi phát triển kinh tế mới, hiệu quả, tạo nguồn thu nhập ngày càng lớn góp sức vào chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã.

Thăm quan mô hình nuôi trâu vỗ béo của hộ ông Ma Văn Kết, thôn An Phong, xã Tân Thịnh.

Đến nay, xã Kiên Đài đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới, còn 8 tiêu chí chưa đạt, gồm: Thu nhập, giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, nhà ở dân cư, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm. Cùng với nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước tỏng việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thì một trong những tiêu chí quan trọng cần phát huy nội lực trong nhân dân đó chính là tiêu chí thu nhập. Để đạt được tiêu chí này, xã Kiên Đài cần tập trung phát triển sản xuất, cải tạo vườn tạp thành vườn có giá trị kinh tế, nhân rộng và thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển sản xuất; đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ, chăn nuôi trâu, bò cái sinh sản; trâu, bò vỗ béo tạo sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo; tiếp tục nhân rộng dự án khôi phục vịt bầu cổ xanh; khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ, nhóm hộ vay vốn từ các ngân hàng, tiếp cận và hưởng thụ chính sách hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại... Phấn đấu nâng cao thu nhập cho người dân lên 37 triệu đồng trong năm 2021.

Xã Kiên Đài và xã Tân Thịnh trao đổi kinh nghiệm về thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Chuyến thăm quan, học tập kinh nghiệm về chăn nuôi sản xuất ở các xã đã đạt nông thôn mới như Tân Thịnh, Phúc Thịnh là những hoạt động thiết thực để đội ngũ cán bộ, các tổ chức hội, đoàn thể và các hộ chăn nuôi ở xã Kiên Đài nâng cao nhận thức, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân trong việc lựa chọn các mô hình để phát triển sao cho phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương. Từng bước phát triển kinh tế hộ, hội viên theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng cao, quy mô ngày càng lớn, đáp ứng được nhu cầu của thị trường, đem lại nguồn thu nhập lớn góp sức vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục